Taula 4

Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat, FCíndex  i velocitat en córrer.

Coeficients no estandarditzatsCoeficients estandarditzatstp
BError tipusBeta
Constant6.4152.5242.542.012
Edat (anys)-.087.039-.118-2.202.030
FCíndex3.0511.211.1302.520.013
Velocitat (km·h-1)2.877.202-.78114.252<.001