Taula 5

Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat i velocitat en córrer.

Coeficients no estandarditzatsCoeficientes estandarditzatstp
BError tipusBeta
Constant9.3022.3004.044<.001
Edat (anys)-.047.037-.064-1.272.206
Velocitat (km·h-1)3.107.184-.84316.855<.001