Variables que intervenen en la possessió de pilota en el rugbi: una revisió sistemàtica

Sergio Guerrero-Esteban

Joan Solé

Gabriel Daza

Idioma de l’original

40Visites

ISSN: 2014-0983