Taula 3

Anàlisi del contingut d’articles que aborden la ubicació i l’acció d’origen de la possessió de pilota.

AutorsMostraAportacions
Van Rooyen et al., 2006 (n = 25) *partitsEls equips que inicien la possessió més a prop de la zona d’assaig rival tenen una ràtio de punts més gran en aquesta seqüència de joc.
Vaz et al., 2019 (n = 8) *partitsEls equips guanyadors inicien un nombre superior de possessions des de fases estàtiques respecte al rival.
Schoeman i Schall, 2019 (n = 1,162) *partitsLes possessions iniciades des de recuperació en fases estàtiques són les que fan de mitjana més ràtio de punts respecte a altres inicis de possessió.
Coughlan et al., 2019 (n = 135) *partitsEls inicis de possessió des de fases estàtiques dins de la zona de 22 m rival s’identifiquen com l’origen amb més percentatge d’èxit.
Watson et al., 2017 (n = 313) *partitsEls equips guanyadors obtenen la possessió de la pilota dins de la zona de 22 m rival el doble de vegades que els equips perdedors, i fan de mitjana també el doble de punts quan juguen en aquesta zona.