Taula 1

Anàlisi de la qualitat metodològica dels estudis mitjançant el sistema PICO.

AutorsPopulation
(Població)
Intervention
(Intervenció)
Comparison
(Comparació)
Outcome
(Resultat)
Bennett et al., 2018English Premiership –
Temp. 2016/17 (n = 127 partits)
Observacional (Opta Analysis)No escau comparacióEls resultats del joc estan relacionats amb habilitats bàsiques com portar la pilota, placar i xutar.
Bunker et al., 2020Japan Top League –
Temp. 2018 (n = 24 partits)
Observacional
(SPP – Safe Pattern Prunning)
No escau comparacióEls trencaments de línia i els serveis de toc són els factors que més apropen un equip a marcar.
Bunker i Spencer, 2020Rugby World Cup 2019 (n = 45 partits)Observacional
(Stats Perform / Opta Analysis)
Diferència entre equips guanyadors respecte als perdedors.
– Variables analitzades:
• Punts marcats
• Metres en carrera
• Trencaments de línia
Nre. rucks
S’observen diferències entre equips guanyadors i perdedors en nombre de rucks i trencament de línia.
Coughlan et al., 2019Super Rugby – Temp. 2017 (n = 135 partits)Observacional (Stats LLC)No escau comparacióEls inicis de possessió a prop de la zona d’assaig rival resulten en una probabilitat més gran de marcar.
Den Hollander et al.,
2016
Super Rugby – Temp. 2013 (n = 125 partits)Observacional
(SportsCode Elite)
No escau comparacióEls trencaments de línia estan associades a l’èxit de l’equip i aporten més oportunitats d’anotar assajos.
Kraak et al., 2016Super Rugby – De temp. 2008 a temp. 2013 (n = 646 partits)Observacional
(Performance Analysis ISPAS)
Comparació temps de joc i accions entre diferents temporades.
– Variables analitzades:
• Punts anotats
• Temps de joc
• Carreres amb pilota
• Trencaments de línia
• Nre. rucks
• Joc al peu
El rugbi ha evolucionat a un increment en el temps de joc, que comporta un nombre més alt d’accions per partit.
Kraak i Welman,
2014
Torneig de les
Sis Nacions 2010 (n = 15 partits)
Observacional
(Performance Analysis ISPAS)
No escau comparacióEl nombre de jugadors implicats en el ruck afecta el rendiment d’un equip.
Mosey i Mitchell, 2019Queensland Premier Rugby Temp. 2018 (n = 76 partits)Observacional
(Opta Analysis)
No escau comparacióEl rendiment d’un equip es veu afectat pel nombre de pèrdues de possessió, el nombre de trencaments de línia i els metres guanyats en possessió.
Schoeman et al., 2017Super Rugby
Temp. 2014 Currie Cup
Temp. 2014 (n = 60 partits)
Observacional
(Versuco TryMaker Pro)
Comparació tecnicotàctica entre diferents competicions.
– Variables analitzades:
• Possessió
• Formacions fixes (Melé i touche)
• Nre. rucks
Es troben diferències entre les dues competicions quant a l’origen de possessió, el nombre de rucks i el nombre de placatges.
Schoeman i Schall, 2019Aviva Premiership
Temp. 2016/17 Guinness Pro 12
Temp. 2016/17 Top 14 – Temp. 2016/17 Super Rugby – Temp. 2017 (n = 81 partits)
Observacional
(Versuco TryMaker Pro)
No escau comparacióLes possessions iniciades des de recuperació en fases estàtiques i els trencaments de línia són les accions que de mitjana fan més ràtio de punts.
Ungureanu et al., 2019Guinness Pro 12
Temp. 2016/17 (n = 127 partits)
Observacional
(Vídeo)
No escau comparacióLa velocitat i l’efectivitat del ruck, així com el nombre de trencaments de línia, tenen relació amb una capacitat més gran d’anotar punts.
Van Rooyen et al., 2006Rugby World Cup 2003 (n = 25 partits)Observacional (SportsCode)Diferència entre equips guanyadors respecte als perdedors.
– Variables analitzades:
• Punts anotats
• Origen dels punts
• Zona inicial de la possessió
La capacitat de mantenir la possessió i iniciar possessions a prop de la zona d’assaig rival influeixen en el rendiment de l’equip.
Vaz et al., 2011IRB – Període 2003 a 2006 Super 12 – Període 2003 a 2006 (n = 159 partits)Observacional (Video)Diferència entre equips guanyadors respecte als perdedors.
– Variables analitzades:
• Punts anotats 
• Joc al peu
• Nre. rucks
• Nre. placatges
Els equips guanyadors cometen menys errors en l’ús de la possessió, generen menys quantitat de rucks i acumulen un nombre més gran de placatges.
Vaz et al., 2019Finals Rugby World Cup (n = 8 partits)Observacional (SportsCode)Diferència entre equips guanyadors respecte als perdedors.
– Variables analitzades:
• Punts anotats
• Acció inicial de la possessió
• Nre. rucks
Iniciar un nombre més gran de possessions des de fases estàtiques, així com un nombre més petit de rucks ofensius, reporta una probabilitat més gran de victòria.
Watson et al., 2017Heineken Cup
Temp. 2013/14 European Rugby Championship
Temp. 2014/15 Super Rugby – Temp. 2015 Torneig de les Sis Nacions 2013, 2014 i 2015 Rugby Championship – Temp. 2014 (n = 313 partits)
Observacional
(Opta Analysis)
Diferència entre equips guanyadors respecte als perdedors.
– Variables analitzades:
• Punts anotats
• Trencaments de línia
• Metres guanyats
• Nre. rucks
Els equips guanyadors tenen un nombre més gran de trencaments de línia i inicis de possessió en camp rival respecte als equips perdedors.
Wheeler et al., 2010Super Rugby – Temp. 2006 (n = 7 partits)
Observacional (Video)No escau comparacióLes carreres amb pilota que produeixen trencaments de línia o trencaments de placatges es relacionen amb una capacitat més gran d’anotar assajos.