Variabilitat cardíaca i accelerometria: aplicació del control de carga en bàsquet masculí

Victor Zamora

Lluís Capdevila

Jaume F. Lalanza

Toni Caparrós

Idioma de l’original

17Visites

ISSN: