Taula 3

Resultats de l’anàlisi de regressió lineal múltiple que explica RRMean (CI) en funció de les acceleracions i desacceleracions totals (CE).

Resum del model de regressió
ModelRR² ajustatRMSE
1.92.84.7730.30
Variables predictores: Total_Acc., Total_Desacc.
Variable dependent: RRMean
ANOVA de l’equació
ModelSuma de quadratsdfMitjana de quadratsFp
1 Regressió20356210177.811.09.02
Residual36714917.8
Total240276
Model 1 inclou Total_Acc. i Total_Desacc.
Coeficients de l’equació
ModelNo estandarditzatError EstàndardEstandarditzattp
1 (Intercept)492.3013.1237.51< .001
Tot_Acc.6.332.4010.702.63.05
Tot_Desacc.-6.532.34-11.46-2.79.04