Taula 4

Resultats de l’anàlisi de regressió lineal simple que explica %SHRZ (CI) en funció de l’especificitat de l’exercici (CE).

Resum del model de regressió
ModelRR² ajustatRMSE
1.77.59.518.89
Variable predictora: especificitat de l’exercici
Variable dependent: %SHRZ
ANOVA de l’equació
ModelSuma de quadratsdfMitjana de quadratsFp
1 Regressió593.31593.317.35.04
Residual403.4580.68
Total996.76
Coeficients de l’equació
ModelNo estandarditzatError EstàndardEstandarditzattp
1 (Intercept)40.307.595.30.003
Especificitat
de l’exercici
4.601.69.772.71.04