Taula 2

Acceleracions i desacceleracions (mitjana i DE) registrades en les sessions d’entrenament, segons nivell d’aproximació (a partir de Schelling i Torres, 2013), intensitat i exercici per a 12 jugadors de bàsquet amateur (n=171).

Nivells
d’aproximació
Nre. de registresA-1A-2A-3A-4D-1D-2
nMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DE
Nivell 3 Dirigit
Tir ½2328.13 ± 4.3941.25  ± 7.424.0  ± 1.93.00  ± .0024.75  ± 4.9234.00  ± 6.82
Tir 1/11051.32  ± 36.0466.95  ± 50.3313.95  ± 14.87.09  ± .2952.59  ± 37.2265.77  ± 49.84
Nivell 4 Especial
1×1 1/11817.10  ± 5.4026.10  ± 5.047.60  ± 3.75.00  ± .0017.10  ± 4.6524.70  ± 5.76
2×2 1/21041.60  ± 8.9057.60  ± 7.0914.20 ± 5.53.00  ± .0044.0  ± 7.0753.90  ± 7.29
3×3 1/11132.0  ± 6.0350.73  ± 10.7616.82  ± 7.47.00  ± .0031.45  ± 9.0853.00  ± 9.26
3×3 1/1 At Def Desacc1031.0  ± 7.3245.90  ± 9.5915.90  ± 5.55.00  ± .0035.30  ± 7.3047.20  ± 6.27
Nivell 5 Competitiu
4×4 1/14559.84  ± 30.2384.78  ± 40.3720.79  ± 12.19.05  ± .2261.02  ± 28.4783.40  ± 38.79
5×5 1/14475.97  ± 41.14105.99  ± 54.3928.91  ± 20.19.23  ± .8478.84  ± 45.22103.48  ± 50.53
Nivells
d’aproximació
Nre. de registresD-3D-4Total_Acc.Total_Desacc.Total Acc._Desacc.
nMitjana  ±  DEMitjana  ±  DEMitjana  ±  DEMitjana  ±  DEMitjana  ±  DE
Nivell 3 Dirigit
Tir ½239.88 ± 5.08.75 ± .7173.38 ± 13.1469.38 ± 17.54142.75 ± 31.27
Tir 1/11015.27 ± 12.982.68 ± 3.90132.32 ± 101.54136.32 ± 103.94268.64 ± 205.48
Nivell 4 Especial
1×1 1/1185.70 ± 2.542.90 ± 2.1850.80 ± 14.2050.40 ± 15.13101.20 ± 29.33
2×2 1/21014.70 ± 4.422.70 ± 2.50113.40 ± 21.52115.30 ± 21.29228.70 ± 42.81
3×3 1/11114.45 ± 6.684.91 ± 2.1299.55 ± 24.26103.82 ± 27.15203.36 ± 51.41
3×3 1/1 At Def Desacc1013.10 ± 2.964.30 ± 3.4792.80 ± 22.4599.90 ± 20.00192.70 ± 42.45
Nivell 5 Competitiu
4×4 1/14521.40 ± 11.534.04 ± 4.36165.45 ± 83.01169.86 ± 83.15335.31 ± 166.16
5×5 1/14428.25 ± 17.865.71 ± 4.98211.09 ± 116.56216.28 ± 118.49427.36 ± 235.04