Taula 1

Variables de càrrega interna (mitjana i DE) registrades en les sessions d’entrenament, segons nivell d’aproximació (a partir de Schelling i Torres, 2013) i exercici per a 12 jugadors de bàsquet amateur (n=145).

Nivells
d’aproximació
Nre. de registresRRmeanSDNNRMSSDpNN50SHRZ%SHRZ
nMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DEMitjana ± DE
Nivell 3 Dirigit
Tir ½30488.07 ± 61.1835.46 ± 17.867.69 ± 5.27.47 ± 1.7512.45 ± 6.0948.57 ± 17.86
Nivell 4 Especial
2×2 1/24487.74 ± 65.1345.01 ± 13.528.29 ± 3.81.16 ± .2713.83 ± 4.3649.33 ± 15.31
3×3 1/1 At Def Desacc33422.88 ± 38.3037.94 ± 15.916.69 ± 2.55.20 ± .2914.36 ± 8.0269.78 ± 14.32
Nivell 5 Competitiu
4×4 1/111422.99 ± 45.9042.85 ± 10.046.32 ± 2.59.12 ± .1353.95 ± 13.2070.13 ± 14.05
5×5 1/167414.84 ± 46.3843.49 ± 19.167.94 ± 5.79.33 ± .5472.10 ± 39.5673.17 ± 16.44