Les actituds del professorat d’educació física cap a la inclusió educativa: revisió

Francisco Javier Hernández Vázquez

Jaume Casamort

Ana Bofill Ródenas

Jannick Niort

Domingo Blázquez

*Correspondència: Francisco Javier Hernández Vázquez jhernand@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, FJ, Casamort Ayats, J., Bofill Ródenas, A., Niort, J., & Blázquez Sánchez, D. (2011). Physical Education Teachers 'Attitudes to Inclusive Education: A Review. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 24-30.

567Visites

Resum

Aquest article és una revisió bibliogràfica sobre l’alumnat amb necessitats educatives especials amb relació a les actituds del professorat d’educació física. Els estudis que es descriuen són variables que es relacionen amb l’alumnat i les seves necessitats educatives especials, quant a grau, tipus i competència de l’alumnat. I, d’altra banda, els estudis revisats estudien el professor d’educació física (edat, gènere, experiència, preparació acadèmica i percepció de competència). L’article finalitza amb una anàlisi crítica i possibles línies d’investigació.

Paraules clau: actituds, discapacitat, educació física adaptada, formació acadèmica i professorat, necessitats educatives especials.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de juny de 2009

Acceptat: 20 de juliol de 2009

Publicat: 1 de gener de 2011