Esdeveniments esportius i sostenibilitat: una revisió sistemàtica (1964-2020)

Maira Ulloa

Estela Inés Farías Torbidoni

Jordi Seguí Urbaneja

Idioma de l’original

64Visites

ISSN: 2014-0983