Taula 5

Àmbits d’estudi.

Tipus d’àmbits TotalPeríode %
Articles%1964-19992000-20142015-2020
Mediambiental9341.50.046.636.4
Social7232.166.727.237.3
Econòmic3817.00.016.516.9
Combinació entre àmbits219.433.39.79.3
Total224100100100100