Taula 8

Evolució d’estudi d’àmbits de sostenibilitat en relació amb tipus d’esdeveniments. 


TotalPeríode %
Articles%1964-19992000-20142015-2020
Gigaesdeveniment (n = 219)
Econòmic5223.725.020.528.8
Social 7031.931.331.533.3
Mediambiental8739.743.841.734.8
D’altres 104.70.06.33.0
Megaesdeveniment (n = 87)
Econòmic2225.30.022.826.9
Social 2528.70.029.830.8
Mediambiental3944.80.045.642.3
D’altres 11.20.01.80.0
Gran esdeveniment (n = 33)
Econòmic824.30.025.29.1
Social 1339.40.035.054.5
Mediambiental1133.30.040.027.3
D’altres 13.00.00.09.1
Nacional/regional (n = 134)
Econòmic3526.10.027.424.6
Social 5440.30.034.247.5
Mediambiental4533.60.038.427.9
D’altres 000.00.00.0