Taula 7

Objecte d’estudi. 

Tipus d’estudi
(n = 285)
TotalÀmbits d’estudi
Articles%Econòmic 
n = 91
Social
n = 134
Mediambiental 
n = 153
Combinació entre
àmbits n = 20
Base de dades14550.873.359.165.30.0
Residents3110.97.815.27.358.3
Organització238.17.84.56.00.0
Esportistes269.13.36.88.70.0
Infraestructura134.62.20.85.333.3
Turistes124.22.25.32.00.0
Espectadors/ores 113.91.13.02.70.0
Voluntariat82.81.14.51.30.0
Experts/es62.11.10.80.70.0
D’altres103.50.00.00.78.3