Taula 6

Tipus d’Estudi i Metodologia.

Tipus d’estudiTotalÀmbits d’estudi
Articles%Econòmic 
n = 91
Social
n = 134
Mediambiental 
n = 153
Combinació entre
àmbits n = 20
Tipus d’estudi  (n = 224)
Qualitatiu15770.475.163.270.6100.0
Quantitatiu4821.419.728.920.20.0
Mixt198.54.67.89.00.0
Metodologia (n = 354)
Revisió literatura11331.931.930.631.725.0
Estudi de casos11131.326.328.532.145.0
Enquesta4312.112.513.213.410.0
Entrevista3810.712.59.110.420.0
Qüestionari1444.15.12.60.0
D’altres351012.513.29.50.0