El baròmetre de l’educació física a Catalunya en temps de COVID-19

Meritxell Monguillot

Carles González-Arévalo

Rafael Tarragó

Xavier Iglesias

*Correspondència: Meritxell Monguillot mmonguillot@gencat.cat

Idioma de l’original

16Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 20 de desembre de 2021

Acceptat: 5 de juny de 2022

Publicat: 1 d'octubre de 2022