Taula 2

Atenció a la diversitat i relacions comunicatives amb els estudiants en la tasca docent del professorat d’EF davant de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya.

Nivell educatiunPocsBastantsMoltsAltres respostesValor P Ji
%%%%
Pregunta 7: Quants canvis has introduït a l’atenció a la diversitat?n.s.
Primària30990.62.94.51.9
Secundària32087.53.13.85.6
Total62989.03.04.13.8
Pregunta 8: Quants canvis has introduït a la comunicació amb l’alumnat?.001
Primària30992.62.94.5
Secundària32083.89.17.2
Total62988.16.05.9