Taula 1

Canvis efectuats en la tasca docent del professorat d’EF davant de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya.

Nivell educatiunPocsBastants MoltsAltres respostesValor P Ji
%%%%
Pregunta 3: Quants canvis has introduït a les unitats didàctiques?n.s.
Primària30918.147.631.13.2
Secundària32016.645.634.73.1
Total62917.346.632.93.2
Pregunta 4: Quants canvis has introduït als continguts?n.s.
Primària30919.464.115.21.3
Secundària32019.159.120.90.9
Total62919.261.518.11.1
Pregunta 5: Quants canvis has introduït als objectius d’aprenentatge?n.s.
Primària30931.455.312.31.0
Secundària32025.658.115.30.9
Total62928.556.813.81.0
Pregunta 6: Quants canvis has introduït a les activitats d’ensenyament i aprenentatge?.002
Primària3099.759.530.40.3
Secundària32010.345.343.11.3
Total62910.052.336.90.8