Taula 3

Actuacions vinculades a criteris d’higiene i seguretat en les classes d’EF davant de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya.

Nivell educatiun%%%%Valor P Ji
Pregunta 9: L’alumnat ha fet l’activitat física amb mascareta?.000
MaiA vegadesSempreAltres respostes
Primària30918.849.828.52.9
Secundària32010.667.518.43.4
Total62914.658.823.43.2
Pregunta 10: S’ha desinfectat el material?n.s.
NoNo s’ha usatAltres respostes
Primària3091.62.693.52.3
Secundària3201.32.594.71.6
Total6291.42.594.11.9
Pregunta 11: Quan s’ha fet la desinfecció del material?.029
Abans del seu úsDesprésAbans i desprésAltres respostes
Primària3093.261.89.725.2
Secundària3201.965.315.017.8
Total6292.563.612.421.5
Pregunta 13: Amb quina freqüència l’alumnat ha mantingut la distància de seguretat?.000
Gairebé maiA vegadesNormalmentAltres respostes
Primària30911.370.217.80.6
Secundària3204.764.131.3
Total6297.967.124.60.3
Pregunta 14: Quin ús dels vestuaris ha fet l’alumnat en relació amb l’ús que en feia abans de la COVID-19?n.s.
No l’ha usatEl mateixHa fet canvisAltres respostes
Primària30968.62.329.1
Secundària32059.42.238.10.3
Total62963.92.233.70.2