Capacitat atencional, estat de pes i qualitat de la dieta en escolars

Pedro José Carrillo-López

*Correspondència: Pedro José Carrillo-López pj.carrillolopez@um.es

Idioma de l’original

23Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 11 de gener de 2022

Acceptat: 18 de maig de 2022

Publicat: 1 d'octubre de 2022