Taula 4

Diferències en l’atenció considerant l’estat de pes.

Normopès
M ± DE
(n = 111)
Sobrecàrrega ponderal
M ± DE
(n = 98)
Fpd
Nombre d’encerts (0-60)41.28 ± 9.2039.81 ± 9.491.078.135.12
Nombre d’errors (0-60)1.78 ± 0.763.33 ± 0.095.637.023*.19
Nombre d’omissions (0-60)19.13 ± 6.9918.45 ± 6.711.133.695.10
Control inhibitori (1-100)91.71 ± 11.5083.09 ± 7.0410.670.005*.21
Eficàcia atencional (1-100)66.36 ± 7.2462.27 ± 15.641.109.171.12
Índex global d’atenció a (1-9)5.97 ± 1.855.24 ± 1.951.369.291.11
Nota: (*) <.05. M±DE=mitjana ± desviació estàndard. aÍndex global d’atenció calculada a partir de la puntuació dels enneatipus.