Taula 6

Diferències en l’atenció considerant l’estat de pes i la qualitat de la dieta.

Normopès/ QD òptima
M ± DE
(n = 69)
Normopès/ QD millorable
M ± DE
(n = 42)

Sobrecàrrega ponderal/QD òptima
M ± DE
(n = 48)
obrecàrrega ponderal/QD millorable
M ± DE
(n = 50)
Fpη²Post hoc1
1-21-31-42-32-43-4
Nombre d’encerts
(0-60)
40.57 ± 6.9235.25 ± 7.8432.00 ± 8.2231.54 ± 7.411.492.220.02NSNSNSNSNSNS
Nombre d’errors (0-60)1.32 ± 0.551.59 ± 0.121.37 ± 0.492.55 ± 0.742.022.115.02NSNSNSNSNSNS
Nombre d’omissions
(0-60)
20.77 ± 9.9020.12 ± 7.2020.32 ± 9.5717.67 ± 6.971.814.489.01NSNSNSNSNSNS
Control inhibitori
(1-100)
93.40 ± 12.7090.00 ± 13.7781.16 ± 7.8483.19 ± 9.882.834.041*.06NSNSNSNSNSNS
Eficàcia atencional (1-100)67.58 ± 17.1367.12 ± 11.5555.33 ± 17.1857.13 ± 13.661.292.281.02NS<NSNSNSNS
Índex global d’atenció a
(1-9)
6.19 ± 0.965.71 ± 0.675.25 ± 0.205.05 ± 1.071.124.342.02NSNSNSNSNSNS
Nota: (*) <.05. M±DE=mitjana ± desviació estàndard. aÍndex global d’atenció calculada a partir de la puntuació dels enneatipus. NS:denota absència de significació estadística. 1Comparacions per parells mitjançant la correcció de Bonferroni.