Titulacions tècniques d’esports d’hivern, muntanya i escalada a Espanya: percepció de tècnics/tècniques i d’ocupadors/ores

Joana Sans Osanz

Eduard Inglés Yuba

Idioma de l’original

55Visites

ISSN: 2014-0983