Taubla 5

Mòduls comuns per nivells d’EspMiE. Es mostren percentatges de resposta i comparacions. Únicament es mostren les comparacions que s’han pogut fer a causa de la mida de la mostra concreta per cada especialitat i nivell.

Tècnics/tècniques. Nivell 2 EspMiEComparació utilitat i domini

UTILITATDOMINIWilcoxon W (p)
1234512345
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport2.812.521.634.728.47.49.122.726.734.13,053.000 (.869)
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament2.813.620.527.335.89.114.823.919.932.42,376.500 (.029)*
Entrenament esportiu9.110.817.632.430.19.79.725.625.629.52,812.000 (.463)
Organització i legislació de l’esport5.712.525.626.130.19.713.124.422.730.13,040.000 (.323)
Teoria i sociologia de l’esport9.119.934.120.516.59.110.825.021.633.55,204.000 (<.001)*
Ocupadors/ores. Nivell 2 EspMiEComparació utilitat i domini

UTILITATDOMINIWilcoxon W (p)
1234512345
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport0.033.338.911.116.70.027.827.833.311.128.500 (.454)
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament11.122.233.322.211.15.622.233.333.35.638.500 (.593)
Entrenament esportiu5.633.344.45.611.111.122.233.333.30.042.000 (.796)
Organització i legislació de l’esport44.427.816.711.10.016.716.744.422.20.028.500 (.680)
Teoria i sociologia de l’esport22.227.833.311.15.611.122.244.422.20.031.500 (.273)

UTILITATDOMINI



U Mann Whitney U (p)



Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport1,062.000 (.017)*

1,197.000 (.077)




Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament1,000.000 (.008)*

1,258.500 (.140)




Entrenament esportiu958,500 (.004)*

1,067.000 (.019)*




Organització i legislació de l’esport1,039.500 (.013)*

1,015.000 (.010)*




Teoria i sociologia de l’esport1,105.000 (.029)*

966.000 (.005)*




Tècnics/tècniques. Nivell Superior EspMiEComparació utilitat i domini

UTILITATDOMINIWilcoxon W (p)
1234512345
Biomecànica esportiva7.418.529.629.614.811.133.314.822.218.591.500 (.395)
Entrenament de l’alt rendiment esportiu14.818.522.222.222.218.533.318.511.118.581.500 (.373)
Fisiologia de l’esforç0.011.137.025.925.911.118.537.014.818.549.000 (.058)
Gestió de l’esport3.714.825.940.714.811.122.229.622.214.875.000 (.254)
Psicologia de l’alt rendiment esportiu0.011.133.333.322.211.118.537.014.818.545.500 (.075)
Sociologia de l’esport d’alt rendiment3.729.633.318.514.818.57.437.018.518.594.500 (.984)
Nota: * Diferències estadísticament significatives