Taula 7

EspMiE, mancances formatives: percentatges de resposta i comparació.

Tècnics/tècniquesOcupadors/oresComparació tècnics/tècniques i ocupadors/ores
NoNoKhi quadrat de Pearson (p)
68.631.473.926.1.647