Estudi de la valoració que fan els alumnes de 2n cicle d’ESO i 1r de Batxillerat dels conceptes en Educació Física

José Luis Pinar Lorente

Idioma de l’original

Citació

Pinar Lorente, J. L. (2003). Study of the valoration which 8th and 11th graders have about the concepts in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 58-67.

395Visites

Resum

La predominança procedimental, en relació a allò que és conceptual i actitudinal de l’Educació Física, és una cosa acceptada per professors i alumnes. Tanmateix, els professors no coneixem realment quina valoració fan els alumnes d’aspectes relacionats amb els continguts conceptuals de l’Educació Física, com ara: classes teòriques, apunts, llibres de text, exàmens escrits, etc. Una part d’aquest treball tracta d’esbrinar què opinen i com valoren aquests aspectes de l’Educació Física, els alumnes de 2º Cicle d’ESO i 1r de Batxillerat.

Paraules clau: conceptes, continguts conceptuals, educació física, educación física.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol 2003