Efectivitat i adherència a l’activitat física i a l’exercici físic en les intervencions mHealth: una revisió sistemàtica

Toni Caparrós

Mireya Fernández-Chimeno

Violeta Moize Arcone

José Antonio Sánchez-Fuentes

Eva Aurin Pardo

Carme Carrion

Idioma de l’original

29Visites

ISSN: 2014-0983