Taula 1

Estratègia de recerca per a “Intervencions d’activitat física i exercici físic amb sanitat mòbil”

CercadorEstratègia
PUBMED(((((physical activity[Title]) OR exercise[Title]) AND mhealth[Title]) OR ehealth[Title]) NOT diet[Title]) NOT dietary[Title] Filters: Clinical Trial, Humans
SCIENCE DIRECT(physical activity OR physical exercise) AND (mHealth OR eHealth) AND clinical trials AND humans NOT diet OR dietary
SCOPUSYour query: ((physical activity OR physical exercise) AND (mHealth OR eHealth) AND clinical trials AND humans NOT diet OR dietary AND (LIMIT-TO (PUBYEAR,2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2014) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2012) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2011)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,”ar”)) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,”MEDI”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA,”HEAL”)) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE,”j”)))
GOOGLE SCHOLARallintitle: (“physical activity” OR exercise) AND (mhealth OR ehealth) -diet –dietary
WEB OF SCIENCEeHealth mhealth physical activity exercise