Taula 5

Comparativa de la durada total dels ensenyaments vigents fins a 2019, establerta pel RD318/2000 i pel desenvolupament normatiu de cada CA i la durada total de les noves titulacions.

Titulacions vigents fins a 2019
TEN1TEN2TES
Alta muntanyaMuntanya mitjanaBarrancsEscaladaAlta muntanyaEscaladaEsquí de muntanya
RD318/2000420680555555630755755755
ARAGÓ420680555555630755710710
CATALUNYA420680555555630
C. MADRID420680555555630755755755
ANDALUSIA420680555555630780780780
ASTÚRIES420680555555630755755755
EUSKADI450930615600680735650650
CANTÀBRIA420680555555630755755755
BALEARS420555555630755
NAVARRA450630670
ECI/858/2005420680555555630755755755
Noves titulacions
CIGMSenderCFGMGS
Muntanya mitjanaBarrancsEscaladaAlta muntanyaEscalada
RD702/2019 i RD701/201957069087010051175885
Font: elaboració pròpia a partir de textos legislatius analitzats.