Taula 3

Tipus de AF utilitzada amb efecte positiu sobre les funcions executives i el rendiment acadèmic.

AutoresCaracterístiques
Kirk i Kirk (2016); Mavilidi et al. (2017);
Shoval et al. (2018); Ureña et al. (2020)
Integració d’AF en les lliçons; AF integrada al currículum; Moviment conscient; Educació Física amb implicació cognitiva.
Lundy i Trawick-Smith (2021);
Stein et al. (2017)
Exercicis i activitats d’alta intensitat i durada.
Exercicis de motricitat gruixuda.
Els jocs motrius. 
Padial et al. (2019); Toumpaniari et al. (2015)Combinació d’AF i gestos per a l’aprenentatge de continguts curriculars.
Jarraya et al. (2019)Activitats de ioga.
Mavilidi et al. (2016)El joc en grup (l’observació dels moviments d’altres pot activar les neurones relacionades amb les mateixes accions).
Omidire et al. (2018); Xiong et al. (2017)Activitat física estructurada.
Ureña et al. (2020)Habilitats motrius complexes.