Taula 1

Resum esquemàtic de l’instrument d’observació

Criteri o dimensióCodis i categories
Motiu inici de seqüènciaIMP: manteniment de la possessió; IR: recuperació de pilota; IFTD: servei de falta directa a favor de l’equip observat; IFTI: servei de falta indirecta a favor de l’equip observat; IFJ: servei de fora de joc a favor de l’equip observat; ISC: servei de centre a favor de l’equip observat; ISB: servei de banda a favor de l’equip observat; ISE: servei de córner a favor de l’equip observat; ISP: servei de porteria a favor de l’equip observat.
Conseqüència de la seqüènciaCSP: manteniment de la possessió. CIR: Intercepció del rival -pèrdua de la possessió-. Interrupció a favor de l’equip observat: A favor / Dins, CAFD; A favor / Fora, CAFF. Interrupció en contra de l’equip observat: En contra / Dins, CCD; En contra / Fora, CCF. CGF: Gol a Favor.
MarcadorEM: empata; W: guanya; L: perd.
Zona del camp on es desenvolupa l’accióCamp propi: sector seguretat (Z10, Z20, Z30); sector creació camp propi (Z40, Z50, Z60).
Camp rival: sector creació camp rival (Z41, Z51, Z61); sector definició (Z70, Z80, Z90).
Context d’interaccióPossessió de la pilota per l’equip observat:
RMO: la línia endarrerida té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip rival.
RAO: la línia endarrerida té la pilota per davant de la línia avançada de l’equip rival.
MRO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip rival.
MMO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip rival.
MAO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia avançada de l’equip rival.
ARO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip rival.
AMO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip rival.
GO: el porter de l’equip observat té la pilota.
Possessió de la pilota per l’equip rival:
RMR: la línia endarrerida té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip observat.
RAR: la línia endarrerida té la pilota per davant de la línia avançada de l’equip observat.
MRR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip observat.
MMR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip observat.
MAR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia avançada de l’equip observat.
ARR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip observat.
AMR: la línia avançada té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip observat.
GR: el porter de l’equip rival té la pilota.
FaseIAP: inici acció tecnicotàctica prèvia; FAP: final acció tecnicotàctica prèvia; ICJ: inicio control; FCJ: final control; IAVJ: Inicio acció tecnicotàctica vinculada al control del jugador observat; FAVJ: final acció tecnicotàctica vinculada al control del jugador observat; IAJT: inici acció tecnicotàctica del jugador que actua després del jugador observat; FAJT: final acció tecnicotàctica del jugador que actua després del jugador observat.
Acció tecnicotàcticaC: control de pilota; T: llançament; CP: control més passada; CM: control més conducció i/o driblatge; CMP: control, conducció i/o driblatge més passada; CB: cap; IOC: interrupció ocasional amb continuïtat.
Superfície de contacte del controlPL: planta del peu; IN: interior del peu; EX: exterior peu; TA: taló peu; EMP: empenya del peu; OT: altres parts del cos que no pertanyen al peu –pit, cuixa, etc.–
Orientació d’entrada de la pilota en el controlBEAD: quadrant davant-dret; BEAI: quadrant davant-esquerre; BETD: quadrant darrere-dret; BETI: quadrant darrere-esquerre.
Orientació de sortida de la pilota en el controlBSAD: quadrant davant-dret; BSAI: quadrant davant-esquerre; BSTD: quadrant darrere-dret; BSTI: quadrant darrere-esquerre.
Orientació del jugador en l’entrada de la pilota en el controlJEAD: quadrant davant-dret; JEAI: quadrant davant-esquerre; JETD: quadrant darrere-dret; JETI: quadrant darrere-esquerre.
Orientació del jugador en la sortida de la pilota en el controlJEAD: quadrant davant-dret; JEAI: quadrant davant-esquerre; JETD: quadrant darrere-dret; JETI: quadrant darrere-esquerre.
Jugadors rivals en centre de jocS: centre de joc lliure; C: centre de joc congestionat; SO1: sector ocupat 1; SO2: sector ocupat 2; SO3: sector ocupat 3; SO4: sector ocupat 4; SO12: sectors ocupats 1 i 2; SO13: sectors ocupats 1 i 3; SO14: sectors ocupats 1 i 4; SO23: sectors ocupats 2 i 3; SO24: sectors ocupats 2 i 4; SO34. sectors ocupats 3 i 4; SL1: sector lliure 1; SL2: sector lliure 2; SL3: sector lliure 3; SL4: sector lliure 4.