Taula 1

Nombre de registres analitzats per a cada variable objecte d’estudi.

SessionsLocalitzacióRol
LocalVisitantTitularSuplent
DP+164506549
DP-469547053
DP-368536952
DP-268536952
DP-169537052
Nota. DP+1: primer entrenament del microcicle; DP-4: segon entrenament del microcicle; DP-3: tercer
entrenament del microcicle; DP-2: quart entrenament del microcicle; DP-1: últim entrenament del microcicle.