Variables contextuals i càrrega externa setmanal en un equip de futbol semiprofessional

Daniel Hernández

Mario Sánchez

Victor Martin

Enrique Benéitez Andrés

Javier Sánchez-Sánchez

Idioma de l’original Espanyol

30Visites

ISSN: 2014-0983