Satisfacció en esdeveniments esportius locals: elements de la destinació i de l’esdeveniment

Isaac Taberner

Albert Juncà Pujol

Josep Lluís Garcia-Domingo

Idioma de l’original

34Visites

ISSN: 2014-0983