Taula 5

Diferències en els elements relacionats amb l’esdeveniment segons el nombre d’edicions.

1 (a)2 (b)> 2 (c)FSig.Post Hoc
Professionalitat de l’organització i els voluntaris5.605.715.740.291.747
Qualitat dels avituallaments5.305.555.480.792.454
Bossa del corredor i altres obsequis4.574.894.861.318.269
Facilitat d’accés5.005.115.040.118.889
Qualitat del recorregut5.836.055.900.589.555
Claredat de la informació prèvia5.195.265.130.238.788
Aplicació de mesures de protecció del medi ambient5.435.575.490.233.792
Qualitat del village4.054.544.512.882.057
Atmosfera i suport dels espectadors4.845.134.930.924.397
Tradició i història de l’esdeveniment4.494.705.083.917.021*a<c
Preu de la inscripció5.044.974.890.265.767
Servei de fotografies als esportistes durant la prova4.034.554.372.620.074
Proximitat de la prova al lloc de residència3.734.124.131.623.198