Taula 3

Mitjana dels elements relacionats amb l’esdeveniment.

MitjanaDE
Professionalitat de l’organització i els voluntaris5.701.71
Qualitat dels avituallaments5.451.71
Bossa del corredor i altres obsequis4.791.85
Facilitat d’accés5.051.86
Qualitat del recorregut5.931.68
Claredat de la informació prèvia5.181.80
Aplicació de mesures de protecció del medi ambient5.501.72
Qualitat del village4.401.93
Atmosfera i suport dels espectadors4.971.85
Tradició i història de l’esdeveniment4.801.93
Preu de la inscripció4.951.83
Servei de fotografies als esportistes durant la prova4.341.92
Proximitat de la prova al lloc de residència4.022.11