Posant matisos al nostre coneixement de la participació esportiva. Un model empiricoanalític per tal d’investigar diferències participatives ambientals

José Antonio Serrano Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Serrano Sánchez, J. A. (1999). Putting nuances to our knwoledge of sport participation. An empirical-analitical model to investigate environmental participative difference. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 71-86.

324Visites

Resum

En aquest article es pretén comunicar els aspectes teòrics i els procediments seguits per efectuar anàlisis comparades d’ambients de pràctica esportiva dintre d’un mateix sistema social i des d’un enfocament quantitatiu. S’aborden els problemes epistemològics, proposant com a unitat d’observació i anàlisi la posició del binomi participatiu, compost per un subjecte i una sola modalitat de pràctica. Analitzant les relacions pautades entre tots dos poden determinar-se, a priori o a posteriori, diversos ambients de pràctica. Per al tractament quantitatiu d’aquesta nova unitat d’anàlisi, es proposa una transformació de la matriu de dades. Seguint la perspectiva a priori per a la determinació d’ambients, se suggereix a continuació un procediment formal per classificar les nostres observacions en diversos ambients de pràctica i així poder procedir a la seva anàlisi posterior. Es proposa un model algorítmic relativament simple que atorga valors de sortida diferents als diversos patrons ambientals de relació entre el subjecte i la modalitat practicada. S’avancen resultats sobre les diferències trobades en un conjunt de variables personals i familiars, que suggereixen la necessitat de matisar el coneixement que tenim d’algunes variables que influeixen en el comportament davant de la pràctica esportiva.

Paraules clau: ambients de pràctica esportiva, audiències esportives, participació esportiva, polítiques esportives.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999