Les adequacions curriculars individualitzades en educació física: Síndrome de Down

Susana Camuñas Clemares

Eulàlia Dordal Culla

Idioma de l’original

Citació

Camuñas Clemares, S., & Dordal Culla, E. (1994). Las adecuaciones curriculares individualizadas en educación física: Síndrome de Down. Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 51-60.

 

355Visites

Resumen

Aquest article reflecteix una experiència d’elaboració i d’aplicació (al llarg d’un curs acadèmic i a alumnes afectats per la síndrome de Down) d’adequacions curriculars individualitzades (ACI) en làrea de l’educació física. L’experiència és fruit d’una beca de recerca que, amb l’objectiu d’analitzar l’eficàcia de les ACI com a eina afavoridora del desenvolupament d’alumnes amb necessitats educatives especials, va atorgar l’INEFC el curs 1991-1992. Es detalla el procés seguit per a elaborar i aplicar les ACI i les conclusions extretes en la valoració posterior, alhora que es posa com a exemple part d’una de les ACI elaborades, concretament l’adreçada a una nena amb síndrome de Down, de nivell mitjà-baix, de 9 anys d’edat i alumna de segon d’EGB d’una escola ordinària del districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Paraules clau: adequació curricular individualitzada, integració escolar, nivell actual de competències curriculars, reforma educativa, síndrome de Down.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994