Les activitats gimnàstiques: recursos en relació a l’organització de la sessió

Elisa Estapé tous

Manuel López Moya

Idioma de l’original

Citació

Estapé Tous, E., & López Moya, M. (1998). Ginmastic activities: resources in relation to the session organization. Apunts. Educación Física y Deportes, 54, 30-36.

396Visites

Resum

Generalment s’acostumen a relacionar les activitats gimnàstiques com a contingut en l’escola amb dificultat de la matèria en si mateixa i també amb la problemàtica que representa el material gimnàstic; dificultats a l’hora que es pugui disposar del material adequat en el centres escolars i també, problemes a l’hora de la seva col·locació en l’inici i final de la sessió (es tradueix en un temps de transició o de col·locació del material dins del temps útil de cada sessió). És evident que la necessitat d’organitzar la sessió, de disposar d’un material adequat així com el fet d’haver de col·locar-lo en el lloc correcte en el gimnàs suposa una variable molt important que tot docent ha de tenir present a l’hora de preparar i de dur a la pràctica les seves sessions d’Educació Física. El paper dels alumnes en el grup, les ajudes, la col·laboració en el moment de col·locar i retirar el material, la participació del grup en les tasques, el nivell de dificultat de la tasca, la utilització de fitxes, etc. són as-pectes que condicionen en gran mesura el desenvolupament de les sessions d’activitats gimnàstiques. A partir d’aquesta reflexió, proposem algunes consideracions a manera de sug-geriments que poden ajudar els docents en l’organització i desenvolupament de les seves classes.

Paraules clau: activitats gimnàstiques, centres escolars, educació física, educación física, metodología.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1998