L’educació física femenina durant el franquisme. La secció femenina

María Luisa Zagalaz Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Zagalaz Sánchez, M. L. (2001). Feminine physical education during the years under Franco. The feminine section. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 6-16.

453Visites

Resum

En aquest treball hem tractat de recollir l’evolució històrica de l’educació física femenina, especialment durant l’etapa de la dictadura franquista, on la Secció Femenina es va ocupar de l’educació de la dona, segons establia la llei. És per aquesta raó que l’article es distribueix en diferents apartats; la introducció s’ocupa dels aspectes legals i de les aportacions anteriors que van fer a la matèria destacades dones i institucions des de diferents àmbits. Un segon apartat estudia i analitza la Secció Femenina, des del 1934 al 1977, les seves aportacions a l’educació de la dona en general, tot rescatant les opinions de diferents autors sobre el tema, i les aportacions a l’educació física, en particular, en els apartats següents (inicis, cursos de formació de professores, esport i educació física…), i es conclou amb els aspectes més destacats de la investigació (la politització de l’educació física durant aquesta època, les característiques especials de la formació del professorat i els continguts específics de l’educació física femenina); també es ressalten les contradiccions en l’actuació de la Secció Femenina al llarg de tota la seva existència.

Paraules clau: educació física femenina, esport, secció femenina.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001