L’aprenentatge de la passada en handbol: valoració de les seves possibilitats de tractament segons el nivell de complexitat executiva

Dr. Juan L. Antón García

Martin Stangegaard

Idioma de l’original

Citació

Antón García, J . L., & Stangegaard, M. (1994). El aprendizaje del pase en balonmano: valoración de sus posibilidades de tratamiento según el nivel de complejidad ejecutiva. Apunts. Educación Física y Deportes, 35, 60-66.

335Visites

Resum

És el nostre propòsit en aquest petit treball exposar les variables que sorgeixen a l’entorn del patró motor de llançar per al seu desenvolupament en una dimensió específica i en el context d’estimulació en què es demanda (tot això relacionat amb l’element tècnic de la passada). Aquestes variables han de ser considerades en la conducció de l’aprenentatge, i a partir de l’establiment de les mateixes i dels seus subfactors, proposem els diferents nivells de complexitat que són els que, al capdavall, determinen la construcció metodològica de les diferents situacions pedagògiques pràctiques.

Paraules clau: aprenentatge motor, Handbol, tècnica de passada.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1994