La prevenció de drogodependències a través d’activitats cooperatives de risc i aventura

José Manuel Rodríguez Gimeno

Elena de la Puente Fra

José Luis González Montesinos

Ismael González Millán

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez Gimeno, J. M., de la Puente Fra, E., González Montesinos, J. J., & González Millán, I. (2000). Prevention of durg dependance through cooperative risk and adventure activities. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 46-54.

365Visites

Resum

Donada la gran presència social que tenen les drogues avui dia, es fa necessària una intervenció cap a la prevenció de drogodependències, especialment en el mitjà escolar. Aquesta intervenció s’ha de fer des de la base que és necessari acostumar els joves a viure entre les drogues i trobar altres mitjans per obtenir la satisfacció i les sensacions que semblen prometre (i amb considerable èxit) a tota la societat i especialment als joves. En aquest article s’analitzen en primer lloc els possibles perfils de personalitat dels individus que practiquen activitats de risc, comparant-los amb alguns trets de la personalitat de drogodependents. Hom troba que la recerca de sensacions és diferent en ambdós col·lectius, per la qual cosa es planteja la possibilitat de substituir les drogues per altres emocions semblants, aportades per les activitats de risc. S’estudien, a més, els beneficis que es poden obtenir amb les activitats físiques cooperatives i es fa una anàlisi de la possible contribució de les activitats de risc cooperatives a la consecució dels objectius que es planteja el PIPES (Pla Integral de Prevenció Escolar). Finalment, es proposa un pla d’intervenció en la prevenció basat en les qualitats formatives de les activitats de risc cooperatives.

Paraules clau: activitats cooperatives, drogodependències, prevenció, risc.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000