La participació en l’esport escolar i l’autoconcepte en escolars de 10 a 11 anys de la província de Guipúscoa

Alfredo Goñi Grandmontagne

Luis M. Zulaika Isasti

Idioma de l’original

Citació

Goñi Grandmontaigne, A., & Zulaika Isasti, L. M. (2000). Participation in school sport and selfconcept in 10 to 11 year old scholars of the province of Guipúzcoa. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 6-10.

370Visites

Resum

Hom espera que l’esport escolar contribueixi al desenvolupament integral de les persones i que reporti els beneficis atribuïbles a l’exercici físic i esportiu; ara bé, és sabut que el seu valor educatiu dependrà en bona mesura de com s’hagi dissenyat i orientat. En aquest estudi s’ha mesurat la relació existent entre la pràctica de l’esport escolar i l’autoconcepte sobre una mostra de 153 alumnes, representativa de la població de primer curs del tercer cicle d’Ensenyament Primari (N = 1527 subjectes) dels col·legis públics de la província de Guipúscoa. Els resultats, que certifiquen un més gran desenvolupament de l’autoconcepte en els nois i en els titulars, conviden a reflexionar sobre l’atenció que s’ha de donar a les noies, als suplents i als que no participen en aquesta activitat.

Paraules clau: autoconcepte, edat, esport escolar, gènere.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000