Immigració i escola: experiències d’integració a Hamburg

Ute Behnke

Hans-Joachim Roth

Idioma de l’original

Citació

Behnke, U., & Roth, H. J. (2002). Immigration and school: integration experiencies in Hamburg. Apunts. Educación Física y Deportes, 68, 50-56.

426Visites

Resum

L’article tracta, en primer lloc, el sistema escolar a l’Estat Federal d’Hamburg (República Federal d’Alemanya) i les mesures adoptades per a la integració de l’alumnat immigrant. Tot seguit, s’explica fil per randa l’experiència de l’escola Wielandstraße i la seva organització de classes de transició al sistema escolar regular. Es detallen els procediments per aconseguir el màxim èxit en els processos d’integració i es fa una valoració crítica de l’experiència. Finalment es fa una anàlisi i es presenten propostes de la didàctica de la d’educació física des d’una perspectiva intercultural.

Paraules clau: Alemanya, classes de transició, didàctica intercultural de l’educació física, escola, escuela, integració alumnat immigrant.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2002