Gènesi i etapes evolutives del bàsquet com a esport contemporani. Taules cronològiques (1891-1992)

Javier Olivera Betrán

Jordi Ticó

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J., & Ticó Camí, J. (1993). Génesis y etapas evolutivas del baloncesto como deporte contemporáneo. Tablas cronológicas (1891-1992). Apunts. Educación Física y Deportes, 34, 6-42.

438Visites

Resum

Fa exactament dos anys es van celebrar els cent anys de la invenció d’un dels esports de més apogeu en tot el món; i motivats per la possibilitats d’interpretar el fenomen que ha estat el bàsquet des del seu origen i està sent als nostres dies, des d’un punt de vista històric i també tècnic, hem confeccionat unes taules que, tot recollint de forma rigorosament cronològica aquells esdeveniments més importants de la història d’aquest esport, ens facilitaran la interrelació tant diacrònica (evolució en el temps d’un esdeveniment) com sincrònica (entre diversos àmbits d’anàlisi esdevinguts durant la mateixa data). Per estructurar millor l’article, hem diferenciat tres grans capítols: el primer ens introdueix de forma efímera en els antecedents del bàsquet, que, tot i que la seva veritable relació està per comprovar, resulta sorprenent veure algunes analogies entre algunes pràctiques molt antigues i el bàsquet d’avui dia. A la segona part s’analitza amb deteniment el marc històric, social, esportiu i competitiu pel qual s’ha creat i ha evolucionat el bàsquet des dels seus orígens fins als nostres dies, basant-nos en la nostra proposta de cinc etapes diferencials que reprodueixen el segle d’història d’aquest esport. La tercer part ocupa l’anàlisi tècnica, tàctica i reglamentària, que sens dubte és la característica principal del bàsquet, de les quals hem extret també cinc etapes d’evolució que, com que no són concordants cronològicament amb les anteriors, hem diferenciat. Finalment la interpretació antropològica del fenomen en aquest primer segle d’existència representa la conclusió final de l’article, que hem incorporat a la primera part del treball.

Paraules clau: bàsquet, competició, deporte, Espanya, esport, esports afins, evolució tècnico-tàctica, FIBA, historia, Naismith, NBA, origen, reglament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1993