Formació en el futbol prebenjamí: optimització del potencial educatiu

Abel Merino Orozco

Ana Arraiz Pérez

Fernando Sabirón Sierra

*Correspondència: Abel Merino Orozco abmerino@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Merino Orozco, A., Arraiz Pérez, A., & Sabirón Sierra, F. (2018). U8 Football Training: Optimising Educational Potential. Apunts. Educación Física y Deportes, 133, 68-84. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/3).133.05

585Visites

Resum

El futbol ocupa un lloc privilegiat en l’oferta d’activitats fisicoesportives en edat prebenjamí que complementen l’edu­cació formal. L’estil formatiu dels equips en aquest escenari té repercussió sobre el desenvolupament integral dels seus jugadors. L’estudi desitja aprofundir sobre l’estil formatiu per optimitzar el potencial formatiu de les propostes institucionalitzades futbol de set anys. Es presenta un disseny d’estudi de cas de modalitat etnogràfica que utilitza la metodologia de l’observació participant i, com a tècnica complementària, la dada qualitativa en la imatge en dos equips de futbol prebenjamí de set anys. Dels resultats es destaca la inherència d’una identitat d’equip, cimentada sobre el corporativisme, la cooperació i la individualitat; l’aplicació d’una estratègia per obtenir la victòria; la necessitat d’una disciplina escomesa des dels familiars i la utilització d’un argot endèmic. L’estudi conclou amb cinc propostes d’optimització del futbol prebenjamí per revaloritzar el potencial educatiu que posseeix per als nens a través de la cooperació, la promoció d’oportunitats formatives personalitzades i l’exemplificació adulta.

Paraules clau: educació social i moral, esperit esportiu, esport escolar, estil formatiu, futbol prebenjamí.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 d'abril de 2017

Acceptat: 6 d'octubre de 2017

Publicat: 1 de juliol de 2018