Estudi de dos models d’ensenyament per a la iniciació en voleibol

Isabel Carrera Blancafort

Idioma de l’original

491Visites

Resum

L’objecte d’estudi d’aquesta tesi va ser establir la diferència provocada en l’evolució dels aprenentatges amb l’aplicació d’un model alternatiu, a través d’un model vertical centrat en el joc amb implicacions d’un model integrat per a la iniciació del procés d’ensenyament-aprenentatge en voleibol.

Paraules clau: habilitats motrius bàsiques, habilitats motrius específiques, iniciació esportiva, models d’ensenyament, procés d’ensenyament-aprenentatge, voleibol.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2016

Data de lectura: 8 de novembre de 2013