Entre l’escola i la universitat: anàlisi del procés de fonamentació i sistematització de l’epistemologia de la pràctica professional en professors d’educació física

Luiz Gustavo Bonatto Rufino

Idioma de l’original Espanyol

425Visites

Resum

L’ensenyament de l’educació física ha oscil·lat entre el moviment que permet la seva professionalització i el procés que la proletaritza. La comprensió de la feina dels professors des de la perspectiva de la professionalització requereix, entre altres coses, la fonamentació d’aquells coneixements que poden servir com a base de la professió, la qual cosa requereix noves relacions entre els àmbits acadèmic i educatiu. En aquest sentit, l’objectiu és investigar el procés de construcció del paradigma de l’epistemologia de la pràctica del professorat d’educació física, que busca fonamentar-se i sistematitzar-se des del coneixement que sorgeix de la pràctica pedagògica i l’educació professional. Per a això, s’opta per un enfocament qualitatiu, dividit en dues fases. En la primera, s’analitza la comprensió de la pràctica des del punt de vista de 7 educadors de 6 universitats del Brasil. S’envien les dades a Anàlisi del Contingut amb l’ajuda del programa NVIVO i es presenten en dos eixos: objectius principals de la pràctica de l’ensenyament i la intervenció professional, i les principals possibilitats de la pràctica de l’epistemologia en els àmbits acadèmic i professional. La segona fase se centra en el camp professional a partir de 3 procediments. Inicialment, es va dur a terme una enquesta a una mostra de 97 docents per realitzar un diagnòstic de la realitat. Més endavant, es van escollir 6 professors per a un estudi de la fase d’aprofundiment, a partir de l’observació de les classes, el registre de les accions, el desenvolupament de la tècnica d’autoconfrontació i entrevistes sobre les seves trajectòries vitals. Es van enviar les dades per al seu estudi. L’anàlisi de la pràctica sembla ser una estratègia important per a la resignificació de les accions del professorat mitjançant processos reflexius que poden derivar en la transformació de l’habitus professional i, en conseqüència, canviar substancialment la seva manera d’actuar. Els fonaments del procés d’ensenyament troben a la pràctica professional el seu factor principal d’edificació. Per tant, encara que continuïn existint molts desafiaments actuals, es considera que és necessari resignificar les visions sobre la pràctica dins de l’àmbit professional de l’educació física, ja que és important entendre que els coneixements del professorat i l’habitus professional han d’estar en harmonia amb el moviment de la professionalització de l’ensenyament.

Paraules clau: coneixement docent, epistemologia de la pràctica, formació de professorat, pràctica pedagògica, professionalització de l’ensenyament.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 3 d’agost de 2018