El trastorn de l’espectre autista en l’educació física a primària: revisió sistemàtica

Ángela Hortal-Quesada

Roberto Sanchis-Sanchis

*Correspondència: Roberto Sanchis-Sanchis Roberto.Sanchis@ua.es

Idioma de l’original

17Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 14 de gener de 2022

Acceptat: 9 de juny de 2022

Publicat: 1 d'octubre de 2022